Zatrucia

Zatrucia są bardzo często przypadkami wymagającymi udzielania nagiej pomocy. Często od postępowania w ciągu pierwszych kilkunastu minut zależy życie i zdrowie poszkodowanego. Zatrucia można podzielić na kilka zasadniczych grup w zależności od okoliczności wypadku, drogi przedostania się trucizny do ustroju : charakteru środka toksycznego.

4845_31789_big

Zatrucia zawodowe powodowane są najczęściej przez gazy i substancje lotne, przedostające się do ustroju drogami oddechowymi. W zatruciach przypadkowych i samobójczych, następujących drogą oddechową, czynnikiem toksycznym są najczęściej i gaz świetlny i tlenek węgla.
W zatruciach ostrych, powstałych drogą układu oddechowego, należy przede wszystkim usunąć zatrutego z rejonu działania środków toksycznych oraz zapewnić mu dopływ świeżego powietrza. Zatrucie czadem i gazem świetlnym polega na ograniczeniu przez zawarty w mich tlenek węgla dopływu tlenu do tkanek. Związek ten uszkadza bowiem trwale hemoglobinę, będącą przenośnikiem tlenu w ustroju.
Trzeba podkreślić, że przy zatruciach zawodowych i innych drogą układu oddechowego najczęściej wiadomo już prawie od początku, tz jaką trucizną ma się do czynienia, co bardzo upraszcza postępowanie i przyspiesza możliwość wprowadzenia środków zobojętniających i leczniczych. Zatrucia przypadkowe i samobójcze w warunkach domowych bywają najczęściej typu pokarmowego, powstają przez zażycie lub spożycie trucizny.