Zagrożenia występujące przy pracy z komputerem

Na stanowisku pracy przy monitorach ekranowych występują następujące czynniki zagrożenia zawodowego:
– niewłaściwe obciążenia fizyczne,
– nadmierne obciążenie psychiczne,
– złe oświetlenie,
– pole elektromagnetyczne,
– substancje chemiczne (na niektórych stanowiskach),
– czynniki zagrożenia związane z organizacją pracy.

praca przy kompiuterze

Wszystkie czynniki środowiska pracy z komputerem zalicza się do czynników uciążliwych. Przy długotrwałej pracy z komputerem mogą wystąpić, nawet u bardzo młodych ludzi, dolegliwości związane ze zmęczeniem oczu oraz problemy zdrowotne wynikające ze statycznego obciążenia:
– mięśni stabilizujących kręgosłup w pozycji siedzącej,
– mięśni barków i rąk obsługujących klawiaturę,
– mięśni karku utrzymujących głowę podczas obserwacji monitora, dokumentów i klawiatury

Zagrożenia dla zdrowia związane z pracą przy monitorze ekranowym to:
syndrom CVS (Computer Vision Syndrome) – złożony zespół problemów dotyczący oczu i widzenia, powiązany z pracą w bliży (bliskiej odległości);
syndrom RSI (Repetitwe Strain-Injury) – zespół urazów wynikających z chronicznego przeciążenia organizmu pracą statyczną, objawia się przewlekłymi bólami ramion, przedramion, przegubów i dłoni;
syndrom SBS (Sick-Building) – odczuwalne trudności w oddychaniu, spowodowane ciągłym przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach, spotęgowane dodatkowo oparami substancji chemicznych pochodzących z mebli i tworzyw sztucznych, zapachami tuszów stosowanych w urządzeniach drukujących, ozonem z drukarek laserowych itp.;
stres psychologiczny – uczucie ciągłego napięcia wynikającego z łącznego oddziaływania wszystkich uciążliwości związanych z pracą przy stanowisku komputerowy.