Tonik pomidorowy ujędrniający

tonik do twarzy http://lashandbrowacademy.pl/lashbrow-academy
Działanie: oczyszcza, ujędrnia, nadaje idealne pH, złuszcza, wybiela
Stosowanie toniku przeciwdziała powstawaniu wągrów i zaskómików.
Tonik ze świeżego soku można stosować do przemywania twarzy rano i wieczorem. Umytą twarz posmarować cienko pomidorowym sokiem lub wklepać go opuszkami palców. Zostawić do całkowitego wchłonięcia. Gęściejszy sok można pozostawić na całą noc. Rano zmyć ciepłą wodą. Tonik przygotowywać każdego dnia nowy. Kosmetyk przechowywać w lodówce, ale zużyć w ciągu doby. http://lashandbrowacademy.pl/och-lashes

Zakładanie działalności gospodarczej

Gdy przedsiębiorca ma dobrze zaplanowaną własną działalność gospodarczą, dokonuje jej rejestracji – w gminie właściwej dla jego miejsca zamieszkania lub przez internet, wypełniając wniosek CEIDG-1 na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.epuap.gov.pl

Wniosek CEIDG-1
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CE- IDG) to spis przedsiębiorców – osób fizycznych, działających na terenie Polski. Aby dokonać rejestracji, potrzebne jest wypełnienie wniosku CEIDG-i.
Wniosek o wpis do CEIDG dla osoby pierwszy raz zakładającej działalność gospodarczą to jednocześnie:
• wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
• zgłoszenie do urzędu skarbowego w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-u),
• oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
• zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-u).
We wniosku należy podać m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy, PESEL, adres zamieszkania, nazwę firmy, rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
Forma opodatkowania
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej trzeba wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym.
Mamy do wyboru:
• opodatkowanie na zasadach ogólnych,
• ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
• kartę podatkową.
Opłacanie składek
• W ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej powinno nastąpić zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie. Jeśli pro¬wadzenie firmy jest jedynym tytułem do
• ubezpieczenia, to składa on formularz ZUS ZUA.
• Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego również swoich pracowników
• (w ciągu siedmiu dni od momentu ich zatrudnienia).
Pieczątka firmowa
Każdy przedsiębiorca powinien ją wy¬robić. Jest konieczna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nic wynika to z przepisów prawa, jednak brak pieczątki uniemożliwia podejmowanie różnego rodzaju działań (np. potrzeb¬na jest do potwierdzenia dokumentów urzędowych, zatwierdzenia operacji bankowych).
Konto bankowe
Przepisy prawa nie nakładają również na przedsiębiorcę obowiązku posiadania konia firmowego, jednak rozliczenie z ZUS-cm, urzędem skarbowym i innymi przedsiębiorcami może być przeprowadzane jedynie za pośrednictwem banku. Udając się do wybranego banku w celu
PIP i sanepid
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP-u) i stacji sanitarnoepidemiologicznej (sanepidu) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia.
Założenie gabinetu kosmetycznego wy¬maga dodatkowo zezwolenia stacji sanitarno epidemiologicznej na prowadzenie działalności w danym lokalu. W celu uzyskania takiego pozwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce sanepidu właściwej ze względu na lokalizację naszego gabinetu.
zakładanie działalności gospodarczej https://bellalash.com/

Działanie masek leczniczych

maski kosmetyczne
Stosuje się je na skórę chorobowo zmie¬nioną. Zawierają składniki lecznicze, związki odkażające, bakteriobójcze. Za¬lecane są głównie przy takich chorobach skórnych, jak np. nasilony trądzik. Stosuje się je bardzo często na noc, a zmywa do¬piero rano. Działając wiele godzin, wni¬kają w skórę i leczą ją. Zapalenia skóry o różnym pochodzeniu to wyzwanie dla dermatologa, a zabiegi lecznicze zazwy¬czaj wykonywane są w gabinetach kosme¬tycznych. Składniki maseczki leczniczej, którą można przygotować w domu, rów¬nież dobiera dermatolog.
maski lecznicze
Główne składniki: witaminy, wyciąg: z roślin i substancje polecone przez der¬matologa.